NATURAL
CAPITAL

GREEN’S DNA en doelstelling is het altijd om investeerders meer planningszekerheid te bieden om zodoende samen de onomkeerbaarheid van de transitie veilig te stellen.

 

Decarbonisering is de eis van het ogenblik

De holistische en geïntegreerde aanpak dekt alle aspecten van de duurzaamheid en creëert zodoende toekomstgerichte kansen en duurzame meerwaarde.

De decarbonisering verandert nu al fundamenteel markten, industrieën, ondernemingen, investeerders, maatschappij en de verantwoordelijken voor de urbane ruimtes. Europa neemt inmiddels bij de realisatie wereldwijd het voortouw en creëert de noodzakelijke voorwaarden voor een geslaagde transitie. Alle genoemde betrokkenen - vooral ook de wereldwijde financiële en investeringsmarkt - zoeken naar oplossingen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de transitie en de Green Deal te halen en om de opwarming van de aarde op lange termijn te beperken.

De decarbonisering biedt ondernemingen, branches en urbane structuren enorme kansen: Want wie vroegtijdig klimaatneutraal wordt en daarvoor de overeenkomstige oplossingen en antwoorden ontwikkelt, begint en realiseert, voorkomt niet alleen op lange termijn aanzienlijke economische risico’s, maar ook niet te herstellen reputatieschade. Bovendien biedt zich voor alle relevante markten ook een reusachtige nieuwe afzetmarkt aan, verbonden met de mogelijkheid van marktleiderschap in een CO2-vrije wereld, want klimaatneutrale toegevoegde waarde levert in de toekomst een verbeterd concurrentievoordeel op.

GREEN kiest elk project in nauw overleg met de investeerder uit en stelt daarmee veilig, dat de transactie zijn individuele strategie financieel interessant maakt.

 

Green Finance Market – relevante drijvende kracht van de transitie

Investeerders verwachten tegenwoordig meer informatie over wat met hun investeringen wordt bewerkt en welke positieve effecten investeringen op het milieu, de maatschappelijke transitie en de markten hebben. Op de snel groeiende markt voor duurzame financieringen wordt nu al een omzet in miljarden behaald – en de potentiëlen zijn nog lang niet uitgeput. Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de klimaatdoelen van Parijs en de “Green Deal” van de EU-commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050, is het onderwerp Sustainable Finance op de bovenste prioriteitenlijst van banken, strategische en institutionele investeerders, asset-managers en verzekeringen het belangrijkste aandachtspunt geworden.

 

Bij een geslaagde transitie wordt naast de strategische en structurele verdere ontwikkeling de begeleiding van de culturele transitie en het meenemen van alle stakeholders steeds belangrijker.

 

Aangezien er verschillende eisen van de energietransitie op de weg naar de klimaatneutraliteit bestaan, is de behoefte aan advies zeer groot. Onze experts staan u graag bij om met u een toekomstgerichte strategie uit te werken.

 

U heeft vragen over urbane geïntegreerde PV-oplossingen?

Ontdek hoe u van onze expertise kunt profiteren en neem contact met ons op.