WIJ

“Als advies- en servicebedrijf willen we het voortouw nemen om onze klanten, investeerders en partners effectieve wegen en oplossingen voor een consequente, duurzame energietransitie te laten zien.”

 

GREEN‘S – Management Competence & Services

GREEN streeft consequent de holistische aanpak na, die advies en strategie-ontwikkeling met concrete oplossingen en investeringsconcepten combineert.

GREEN plant, ontwikkelt, stuurt en realiseert voor de toekomst geschikte nieuwe energieprojecten en objecten in de themasegmenten geïntegreerde urbane PV-oplossingen, floating, gevels van vastgoed, dak- en vrije vlakken, carports, verkeerswegen en agrarische oppervlakken voor de bereiken: aqua, handel, industrie, vastgoed, woonparken, nijverheid, productiebedrijven, verkeerswegen, kantoren, hotels, landbouw en in de urbane planning, ontwikkeling en integratie van vastgoed.

Bij een geslaagde transitie wordt naast de strategische en structurele verdere ontwikkeling de begeleiding van de culturele transitie en het meenemen van alle stakeholders steeds belangrijker.

 

GREEN voor investeerders:

GREEN streeft consequent de holistische aanpak na, die advies en strategie-ontwikkeling met concrete oplossingen en investeringsconcepten combineert.

GREEN stelt volgens risico/opbrengst-profielen individuele voor de markt relevante hernieuwbare energie-investeringsmodellen naar landen, regio’s en locaties op. Voor de keuze van de projecten observeert het GREEN-EXPERTEN-NETWERK permanent de internationale markten. Ze controleren hernieuwbare energie-investeringen op het toepassen van nieuwe eisen en technologieën, beoordelen de aantrekkelijkheid van de locaties en analyseren de technische voorwaarden & details.

Onze advies- en dienstenportfolio daartoe:
 • strategische, voor de markt relevante en geïntegreerde PV-asset-consulting
 • Consulting bij de beslissing van relevante PV-investeringsmodellen & projecten
 • Vinden van kwalitatief geschikte locaties
 • Controle van marktpotentieel
 • Rendabiliteit en mogelijke risicoaspecten
 • Planning & ontwerp van geïntegreerde en individuele PV-investeringsinstallatiemodellen
 • Projectgerelateerde controle van de rendabiliteit
 • Beleggingsactieve risico/opbrengst-profielbeoordeling naar land, regio en locatie
 • Transactiebegeleiding en onderhandeling
 • Begeleiding bij economische, technische en juridische diligence-processen
 • Controle van alle relevante projectdocumenten voor de optimale projectgerelateerde inkomsten, finance- en liquiditeitscontrolling
 • Rendabiliteitsprognoses en analyses
 • Opstellen van alle noodzakelijke informatie en een basis voor een gefundeerde investeringsbeslissing, reporting- en documentmanagement
 • Orkestrering & sturing van alle betrokken partners

GREEN stelt u zijn kennis, zijn competentie en zijn ervaring van decennialange projectontwikkeling ter beschikking.

 

GREEN-projectontwikkeling

GREEN stelt volgens risico/opbrengst-profielen individuele voor de markt relevante hernieuwbare energie-investeringsmodellen naar landen, regio’s en locaties op. Voor de keuze van de projecten observeert het GREEN-EXPERTEN-NETWERK permanent de internationale markten. Ze controleren hernieuwbare energie-investeringen op het toepassen van nieuwe eisen en technologieën, beoordelen de aantrekkelijkheid van de locaties en analyseren de technische voorwaarden & details.

 

 • Veiligstelling van PV-terreinen en projectrechten
 • Haalbaarheidsanalyses en due diligences
 • Optimalisering van de technische en conceptionele planning van installaties
 • Management en begeleiding van de vergunningsprocedure en de procedure van aansluiting op het net
 • Aanbesteding, keuze en management van ontwikkelings- EPC- & O&M-diensten. Opbrengstoptimalisatie en veiligstelling van overheids- of particuliere stroomleveringsovereenkomsten (PPA’s), structurering en omzetting van financieringen

GREEN verantwoordt het operatieve management van fotovoltaïsche energie. GREEN geeft opdracht voor en controleert de onderhoudswerkzaamheden, neemt de economische bedrijfsvoering en monitoring van de stroomopbrengsten op zich. GREEN stelt een maandelijkse reporting op over de totale opbrengst, het risico en over het rendement van de installaties. GREEN garandeert een optimale performance van de installaties, realiseert de vastgelegde voorwaarden voor een storingsvrij gebruik en rust achteraf technisch zinvol uit.

 

U heeft vragen over GREEN‘S – Management Competence & Services?

Ontdek hoe u van onze expertise kunt profiteren en neem contact met ons op.